GYŰJTSD A NYÁRI LAGOM ÉLMÉNYEKET NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

I. A nyereményjáték részvételi feltételei

A promóciós játék (továbbiakban: Játék) szervezője a Lagom Neked Magazin
(Polgár Ágnes egyéni vállalkozó a www.lagomneked.hu tulajdonosa és kezelője,
Székhely: Magyarország 2800 Tatabánya Előd Vezér utca 22. 2/7.
Telephely: Magyarország 2040 Budaörs Holdfény utca 27-29. A/3. 2/16.
Nyilvántartási szám:  55975692
Adószáma: 5735335-1-31 ) továbbiakban Szervező a jelen Játékszabályzatban és a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jár el. A promóciós játék adatfeldolgozója és adatkezelője is a Szervező.

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A Játékban való részvétel, ezen szabályzat elfogadásának minősül. A Játékban nem vehetnek részt: a Szervező maga, annak üzleti partnerei, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A nyereményjátékban csak a Nyereményjáték időpontjában 18. évét betöltött, Magyarországon élő természetes személy vehet részt. A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át, továbbá más személyre nem ruházható át.

Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa.

II. A játék menete

A Játék 2024.06.05-től 17:00– 2024.08.31. 23:59 –ig tart. Ezen időszakot megelőző, vagy ezen időszak utáni időpontban pályázók nem vesznek részt a játékban.

A promóciós játékban a következő módon lehet részt venni: Be kell küldeni e-mailen egy személyes, minden kétséget kizáróan saját, a játékban szereplő programélményről szóló fotót, és megadni a nevet és e-mail címet a hírlevél-feliratkozó felületen keresztül. Az e-mail tárgya: 2024 nyara

Résztvevő, a fenti formában meghatározottak szerint egy fotó elküldésével, illetve a Játékban való részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzat minden rendelkezését.

A meghatározott programokról szóló, egyértelműen láthatóan megállapítható saját, személyes fotót beküldők között a Szervező nyertest sorsol, illetve hirdet 2024. szeptember 4-én szerdán.

1. helyezet: 1 Fehér Lagom Neked póló (S-M-L méret egyikében)
2. helyezet: 1 Lagom Neked bögre (a választott felirattal)
3. helyezet: 1 Lagom Neked csokoládé

Az ajándékok értéke egyik esetben sem haladja meg a 4000-4000 Forintot.

A nyertes és pótnyertesek kisorsolása a Névsoroló Program segítségével történik.

A nyerteseket a Szervező e-mail üzenetben értesíti. Amennyiben valamely nyertes játékos az értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül nem válaszol, és nem küldi meg kapcsolatfelvétel céljából telefonos elérhetőségét, a Szervező. újabb értesítést küld a nyertes játékos részére.

Amennyiben a nyertes játékos ezen újabb értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül sem válaszol, a Szervező jogosult helyére egy pótnyertest beállítani.  A nyereményhez  a Szervező e-mailen küldi a letölthető kupont. A Játékos a Játékra történő regisztrációval hozzájárul, hogy róla a nyeremény átadásakor fotó, video és hangfelvétel készüljön, melyet a Szervező az Interneten közzétehet.A nyeremények adóvonzatának megtérítése a Szervező-t terheli.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor. A játékkal kapcsolatos bármilyen egyéb kérdéssel kapcsolatban az info@lagomneked.hu email címen nyújtunk felvilágosítást.

A Játékban való részvétellel a résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékkal összefüggésben alkalmazott technikai infrastruktúra (pl. honlap, e-mail fiókok) tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver-számítógépek teljesítménye. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

III. Adatvédelem

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a játékosok személyes adatait. Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása.

A játékba történő önkéntes regisztrációval, azaz a megfejtések email útján történő beküldésével a játékosok hozzájárulnak a jelen szabályzatban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez. A játékosok a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az adataik közül az utó- és vezetéknevüket nyilvánosságra hozza a hivatalos Facebook oldalán és Weboldalán, a sajtóban, egyéb nyomtatott kiadványokban, illetve a nyertesek esetében értesítés céljából felhasználja e-mail címüket. Hasonlóan a játékba beküldött fotókat megjelentheti a Weboldalán, Facebook oldalán, Instagram oldalán, a sajtóban és egyéb nyomtatott promóciós kiadványokban.

Továbbá a játékosok kifejezetten elfogadják, és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak nyilvános közzétételéért. A Játékban résztvevők a helyes válasz elküldésével kifejezetten hozzájárulnak, hogy adataik a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat – esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig a info@lagomneked.hu email címen – a Játék működtetése során felhasználhassa. A játék nyerteseinek neveit a Szervező a jelen pontban foglaltak szerint nyilvánosságra hozhatja. A nyertesek a Játékban való részvételükkel önként és kifejezetten elfogadják az adatvédelmi szabályzatot.